About us

Welcome to karnatakapublic.com

ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವೇಚನಶೀಲವಾದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ.